ราคา
3x,xxx – 15x,xxx บาท 

รายละเอียด
     ต้นหว้าแม่น้ำโขงแยกกันเป็นคำได้ 2 คำ คำว่า “ต้นหว้า” มีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงในแง่หนึ่งเพราะเป็นชื่อต้นไม้ที่พบบ่อยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ต้นหว้าเป็นชื่อท้องถิ่นที่นิยมเรียกในภาคเหนือและอีสานของประเทศไทย พื้นที่ริมแม่น้ำโขงเชื่อว่าต้นหว้าเป็นปลาที่มีความสำคัญและท่องและใช้ในการเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขงในเชิงธรรมชาติ กับความเชื่อได้กล่าวถึงสถานที่แม่น้ำโขงที่มีความยาวและเส้นทางที่ย่งใหญ่  ความสำคัญของแม่น้ำโขง ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ แม่น้ำโขงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์นํ้าและการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ยังเป็นทางผ่านสำคัญในการคมนาคมและการซื้อขายระหว่างประเทศ 

ต้นหว้าแม่น้ำโขง

ลานน้ำของแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่ได้ก่อพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยชีวิตน้อยใหญ่ที่พึ่งพากันและกัน. ในประสบการณ์ทางนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมที่งดงามเช่นนี้, ต้นหว้าแม่น้ำโขง เป็นต้นไม้ที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่เพียงขับเคลื่อนวงจรชีวิตแต่ยังเป็นเอกลักษณ์ของลุ่มน้ำ ยังมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในชุมชนท้องถิ่น. คล้ายกับเชือกที่มัดแต่ละเรือนบ้านเข้าด้วยกัน, ต้นหว้าแม่น้ำโขงเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการสร้างเครื่องสุ่มต่างๆ เช่น มุ้ง, เสื่อ, และตะกร้า, ยึดเหนี่ยววัฒนธรรมและทักษะที่ถ่ายทอดกันมายาวนาน.
การปลูกต้นไม้มงคล ที่มีชื่อว่า ต้นหว้าแม่น้ำโขงยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อทางที่ว่า เป็นแหล่งที่มีความเชื่อโยงและสอดคล้องเกี่ยวกับกับความอุดมสมบูรณ์ในหลายแง่มุม ในวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที่แม่น้ำโขงปรากฏอยู่ เชื่อว่าแม่น้ำโขงเป็นแหล่งสะท้อนของชีวิตและสมดุลของธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางของสังคมโบราณอันยิ่งใหญ่ในอดีต
 ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขง ความหลากหลายทางธรรมชาติและแหล่งอาหารที่สามารถช่วยทำให้ผู้ปลูกต้นหว้าแม่น้ำโขง ที่ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ยิ่งใหญ่ ตามลักษณะ ชื่อของแม่น้ำโขง หล่อเลี้ยงให้เกิดชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญก้าวหน้าและนำมาซึ่งความสำเร็จ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ของผู้ที่ปลูกต้นไม้มงคลต้นนี้ 

GALLERY

สร้างแรงบัลดาลใจให้กับพื้นที่ในใจของคุณ

เราได้รวบรวมแรงบัลดาลใจ ในการแต่งบ้านและสวน ด้วย “ต้นโอลีฟขนาดกระถางสวย”
และเราหวังว่าคุณจะชอบเหมือนกันกับเรา

ติดต่อขอราคาต้นไม้